شمشیربازی

رئیس هیأت شمشیربازی مرکزی به عنوان مربی بدنساز تیم ملی برگزیده شد

عابد حقدادی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: براساس دعوت نامه ای از سوی فدراسیون شمشیر بازی جمهوری اسلامی ایران، از احمد یعقوبی رئیس هیأت شمشیر بازی استان مرکزی برای حضور در اردوی تیم ملی به عنوان مربی بدنساز دعوت شد.

21 بهمن 1399

حضور ماموران مبارزه با دوپینگ در مسابقات و اردوهای شمشیربازی، تست سرزده از ملی پوشان

ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در تمامی مسابقات داخلی و اردوهای تیم های ملی از شمشیربازان تست دوپینگ می گیرند.

13 شهریور 1399